• dom
  • >
  • Warsztaty monta?owe

Warsztaty monta?owe

Spójrz na ten du?y, jasny, uporz?dkowany warsztat monta?u.


Ka?dy cz?onek na swoim stanowisku codziennie od 8:00.


Wszyscy pracownicy przejd? szkolenie zawodowe, zanim zajm? swoje miejsce.


Czasami przepracowanie jest konieczne, w zale?no?ci od zamówienia klienta.


Zdj?cie z warsztatu 2.jpg


Zdj?cie warsztatowe 3 800px.jpg


Zdj?cie warsztatowe 1.jpg

Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)

Polityka prywatności